IT i oprogramowanieTrending Courses

Express.js – rozwijanie mikroserwisów z Node.js i MongoDB

Zbuduj swój serwis Node.js używając frameworka Express.js, język Javascript i bazę danych MongoDB.

Czego się nauczysz

  • Tworzenie aplikacji webowych przy pomocy frameworka Categorical
  • Tworzenie oprogramowania serwera przy pomocy NodeJS
  • Oprogramowywanie bazy MongoDB

Wymagania

  • Podstawowe umiejętności pracy z komputerem
  • Podstawowa znajomość języka Javascript

Dla kogo jest ten kurs:

  • Osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy programowania
  • Osoby zainteresowane frameworkiem Categorical
  • Programiści zainteresowani rozwijaniem aplikacji webowych w języku Javascript


Enroll NowJoin us on telegram for Course Updates


Join Whatsapp Group for Daily Free Courses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *