Design ToolsTrending Courses

Mühendisler için Tasarım-İmalat-Malzeme Bilgileri CAD/CAM

Description

Bu eğitimde sac metallic kalıp tasarımı ve plastik enjeksiyon kalıp tasarımı alanlarında uzun yıllar çalışırken edindiğimiz tecrübeler ışığında bir mühendisin ya da bir tasarım mühendisinin sanayide var olabilmesi için gerekli olan tasarım, imalat, malzeme ve 3D modelleme bilgilerinden bahsettik. Ek olarak eğitim içerisinde çeşitli endüstriyel makinelerin, aparatların, vs. incelemelerini de birlikte yapıyor olacağız. Umarız hazırladığımız bu eğitim sizlere faydalı olur, eğitimde görüşmek üzere!

Tasarım mühendisi; estetik, ergonomi, teknoloji, pazarlama, üretim ve müşteri davranışlarını birbirine entegre ederek, yeni ürünler ve konseptler tasarlayan kişilere verilen mesleki isimdir. Tasarım ve mühendislik temellerini esas alarak çalışma yaparlar.

Pazarın ihtiyaç duyduğu ürün ve konseptleri etik ve profesyonel değerleri göz önünde bulundurarak karşılamak için tasarımlar geliştiren tasarım mühendisinin; pazar ve müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak, kullanılmakta olan ürünleri geliştirmek veya ihtiyacı karşılayacak yeni ürünler tasarlamak, tasarlanan ve geliştirilen yeni ürünlerin teknik çizimini yapmak, yeni tasarlanacak üründeki özellikleri ve kullanılacak malzemeleri belirlemek, ürün prototip aşamasında gerekli laboratuvar testlerinin yürütülmesini sağlamak, tasarıma yönelik gerekli yazılım ve donanım çalışmalarının takibini yapmak, ürün geliştirme ve tasarım süreci boyunca; satış, endüstriyel tasarım, mekanik tasarım, üretim, kalite, satın alma, müşteri hizmetleri ilişkilerini koordine etmek, maliyet analizleri yapmak, üretimde ve sahada karşılaşılan teknik sorunlara çözüm üretmek, ilgili ürünler için ulusal ve uluslararası standart tebliğlerini takip etmek, piyasadaki rakip ürünleri teknik, özellik ve maliyet açısından analiz etmek gibi görev ve sorumlulukları vardır.Join us on telegram for Course Updates


Join Whatsapp Group for Daily Free Courses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *