Trending Courses

Pixel Art Öğren


What you’ll be taught

  • Pixel Art Çizimler Yapabileceksiniz
  • Asepritın nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz
  • Aseprite üzerinde animasyonlar yapabileceksiniz.
  • Pixel Artları Animasyona çevireceksiniz
  • Kendi Nft Çalışmalarınızı Yapabileceksiniz
  • Eserlerinizi pazarlayabileceksiniz

Publish expires at 3:15pm on Wednesday January 18th, 2023Enroll NowJoin us on telegram for Course Updates


Join Whatsapp Group for Daily Free Courses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *