Description

Mae rhan helaeth o’r hyn sydd bwysicaf am reoli yn rhyngbersonol, sef y ffordd rydym yn ymdrin ag eraill. Gall ymwybyddiaeth o’n sgiliau rhyngbersonol ni ein hunain a sgiliau rhyngbersonol pobl eraill ein helpu’n aruthrol wrth ymdrin â’r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol amdanynt.

Y159 Understanding administration, cwrs na chaiff ei addysgu gan y Brifysgol Agored mwyach ond a oedd yn rhan o’n Openings Programme sydd bellach wedi ei ddisodli gan ein modiwlau Entry. Mae’r uned hon yn rhoi syniad da o’r lefel astudio ar y modiwlau hyn.

Os ydych yn newydd i Addysg Uwch, efallai y byddwch am ystyried ein modiwl Entry Y032 Folks, work and society

Os hoffech astudio’n ffurfiol â ni, efallai y byddwch am ystyried cyrsiau eraill sydd gennym yn y maes pwnc.

Mae’r uned hon hefyd ar gael yn Saesneg ar OpenLearn.

Gweld mwy o gyrsiau a chymwysterau yn Gymraeg.

If the coupon just isn’t opening, disable Adblock, or attempt one other browser.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *